HK : Prisohan ug Rehas

Posted on
( Ang prisohan ug rehas sa police station)

( Ang akong kwintas nga iyang gui prenda human ug snatch…
kamolo pa mi ug kaso ron.. pati pawnshop kasuhan pud.)

This is a weekly meme in our own dialect.

Salamat sa Ginoo nga nadakpan gyud ang nag labni sa akong kwintas. Nagtinkagol na gyud sya sa prisohan. Kamolo pa ang among kaso… malooy man unta ko pero niingon ang pulis nga ipadayon gyud ang kaso para dili sila mag anad.


2 thoughts on “HK : Prisohan ug Rehas

  1. As early as now, he’s browsing the internet for the latest gadgets and apparels so his sister will know what she will send for Christmas. Because my hubby is a sports buff, he’s looking for outdoor gears like watch and shoes. He wanted a watch that won't burst into pieces while lifting weights, playing table tennis or doing his round with his mountain bikes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *