One thought on “Red Hot Monday and Ruby Tuesday

  1. And that's amazing to both of you. Makahimo kaha ko niana? hehehe… grabeng kuba kuba siguro sa akong dughan…

    Btw, salamat sa pagbisita. I hope so para madugang sa savings ko aron makapalit nako ug crib ni baby… hehehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *