HK : Prisohan ug Rehas

Posted on
( Ang prisohan ug rehas sa police station)

( Ang akong kwintas nga iyang gui prenda human ug snatch…
kamolo pa mi ug kaso ron.. pati pawnshop kasuhan pud.)

This is a weekly meme in our own dialect.

Salamat sa Ginoo nga nadakpan gyud ang nag labni sa akong kwintas. Nagtinkagol na gyud sya sa prisohan. Kamolo pa ang among kaso… malooy man unta ko pero niingon ang pulis nga ipadayon gyud ang kaso para dili sila mag anad.11/52

Posted on
A day at Manila Zoo… enjoying bonding time with my kids.

52 Weeks is a year long challenge for MOMS to be in a picture once a week for one year. We are always the ones behind the camera, this is OUR chance to get out in front and be in the pictures with our family. If you like to join head to Forever in Blue Jeans.